Artikel van Charlotte

psychologische interventies bij kanker

Eenzaamheid bij ouderen


Een correcte referentie van het artikel:

de Jong-Gierveld, J. (2006). Eenzaamheid onder kwetsbare oudere mannen en vrouwen; oorzaken en oplossingen, 22, 67-75.

De context van het artikel:

Ik heb mijn artikel opgezocht via de vakbibliotheek BSL. Het artikel zelf komt uit het vaktijdschrift Bijblijven. Dit is een praktisch tijdschrift voor huisartsen en specialisten, en door hen opgemaakt. Met dit tijdschrift kunnen ze zich oriënteren op ontwikkelingen buiten hun eigen specifieke werkterrein. Het tijdschrift verschijnt per jaar tienmaal.

De auteur:

-Wie schreef het artikel?

Mevrouw prof. dr. J. de Jong-Gierveld
imagesCAOWZWLS.jpg
bron foto http://www.fsw.vu.nl/en/departments/sociology/staff/gierveld/index.asp

- Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven over de auteurs?

Er wordt geen informatie gegeven in de tekst over de auteurs.

- Wat vind je verder op internet over deze auteurs?

Dr. J. de Jong-Gierveld: Ze is afkomstig van Nederland. ze is een hooglerares in de sociale wetenschappen.
Ze is adviseur van het Europese onderzoeksprogramma Multilinks en van de Coalitie ‘Erbij’.
Ze specialiseert zich in het onderzoek naar eenzaamheid en de demografische en sociale aspecten van de vergrijzing.

- Wat vertellen de catalogi/databanken over de auteurs? Met andere woorden: wat heeft deze auteur nog geschreven?

‘Nieuwe eenzaamheid: wat kan ik eraan doen?’
'De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid'

De structuur van het artikel:

- Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst ?

Het artikel is zeer duidelijk, er zijn voldoende tussentitels en ondertitels. Hierdoor kun je de tekst goed volgen. Vooraan het artikel staat er een samenvatting, waardoor je een goede blik krijgt op de inhoud.

- Wat zijn de tussentitels ?

kenmerken van eenzaamheid
factoren die eenzaamheid bevorderen of afremmen
risicogroepen voor eenzaamheid
oplossingen vanuit de betrokkene zelf
Realistische doelstellingen wanneer de eenzaamheid langdurig blijkt te zijn
conclusie
literatuur

- Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst ?

Er staat een volledige bronnenlijst op het einde van het artikel. In de tekst verwijst men naar de bron via het nummer.

- Wat valt je verder nog op inzake structuur ?

De tussentitels zijn nog eens verdeeld in titels, waardoor je een zeer mooi overzicht krijgt.
Zeer duidelijke tabellen ter informatie, maar de uitleg erbij niet zo duidelijk gestructureerd.

*Interessante bronnen die je nog wil doornemen

‘Nieuwe eenzaamheid: wat kan ik eraan doen?’ (artikel)
'De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid' (artikel)
informeren bij de gemeente, hoe zij omgaan met eenzaamheid bij ouderen

* Organisaties betrokken bij het thema

Bijblijven
Kerk
Vrijwilligerswerk
(sport)verenigingen
Longitudinal Aging Study Amsterdam
Huisartsenpraktijk
Rode kruis
De zonnebloem, Nederland

* Specialisten

Dr. J. de Jong-Gierveld
Weiss

* Definities en moeilijke woorden

Eenzaamheid = een negatief beleefde situatie van gemis aan betekenisvolle sociale contacten met andere mensen, een situatie waarin men onvrijwillig verkeert.
Eenzaamheid = het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties
Geïnitieerd = initiëren = invoeren
Idealiter = als ideaal bezien
Objectieve sociale isolatie = een van buitenaf waarneembaar ontbreken van contacten met mensen
Pensioenmigratie = migratie van gepensioneerden, m.n. naar minder centraal gelegen delen van het land, of naar het buitenland, bv. omdat daar meer natuur is om te recreëren en/of omdat de kosten van wonen en levensonderhoud er lager zijn
Prevalentie = het voorkomen van een verschijnsel binnen een bepaalde groep op een bepaald moment
Validatieonderzoek = onderzoek naar de erkenning van een wissel

Synthese

voor extra uitleg bij de synthese kan je de PowerPoint raadplegen.