Artikel van Enya

Ouderenzorg: humor bij ouderen

Deel 2: humor in de praktijk


Tot voor kort was humor bij ouderen een onderwerp dat wat minder bekend was maar benidorm basterds bracht daar een grote verandering in. Door dit programma over ouderen die de jongeren 'pesten' werd dit onderwerp actueel. Om je alvast warm te maken voor het onderwerp van mijn artikel vond ik een leuk filmpje op www.youtube.com van onze benidorm basterds.
Veel kijkplezier!

Nu volgt een verdere duiding over het artikel.

Een correcte referentie van het artikel:

Truyen C. en Red. (1999). Humor bij ouderen (cahier ouderenszorg). Diegem: Kluwer, p107-166

De context van het artikel:

Ouderenzorg is een belangrijk onderdeel van het sociaal-agogisch werk. Dit artikel toont het belang van humor aan in ouderenzorg. Dit belang ontdekte Christa Truyen als gezondheidscoördinator, zij legde een link tussen een goeie gezondheid en humor/lachen.
Het werk is samengesteld door verschillende professionelen op vlak van ouderenzorg en met getuigenissen waardoor dit werk veel informatie biedt op verschillende gebieden zoals de verschillende werkvelden: thuiszorg, in het rusthuis,…

De auteur

-Wie schreef het artikel en wordt er informatie erover gegeven in het artikel zelf?
Het artikel werd samengesteld door Christa Truyen in 1999 en er werkten verschillende auteurs aan mee.
Mijn artikel is een deel uit een boekje (cahier ouderenzorg humor bij ouderen). Vooraan dit boekje worden alle auteurs vermeld met kort hun persoonlijke achtergrond.

 • Mieke Heantjes: Maatschappelijk werker van opleiding, is sinds 1976 directeur van Familiehulp vzw Oudenaarde.
 • Wiliam Fourie: Sociaal pedagoog, reeds 15 jaar veranwoordelijk voor het opleidingscentrum van Solidariteit voor het gezin. Daarnaast is hij ook coördinator en organisator van bijscholingen, doceert hij ook ouderenpsychologie in het cetrum.
 • Lut van Goethem: Ergotherapeute in RVT Toevlucht van Maria te Gent.
 • Sofie Bracke: Zij is animatrice in R.V.T Toevlucht van Maria te Gent.
 • Wim Distelmans: is radiotherapeut-oncoloog. Hij is verantwoordelijk voor het Palliatief Support Team en dagcentrum van AZ VUB. Verder is hij directeur van Palliatieve Thuiszorg Omega en voorzitter van Palliatief Netwerk Brussel-Halle-Vilvoorde en van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

- Wat vind je verder op internet over deze auteurs?
Op het internet vind ik hetzelfde terug zoals de informatie die ik vond vooraan in het boekje. Dus deze klopt nog altijd. Verder vond ik niet meteen iets aanvullends.

- Wat vertellen de catalogi/databanken over de auteurs? Met andere woorden: wat heeft deze auteur nog geschreven?

 • William Fourie: Okerman F. (red.) (2007). Anders bekeken 1977-2007: 30 jaar in solidariteit anders bekeken. Gent: Solidariteit voor het gezin.
 • Wim Distelmans:
  • Distelmans W. (red.) (2008) // Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde. // 2e editie. Wemmel: LEIF
  • Distelmans W. (2005) Een waardig levenseinde. Antwerpen: Houtekiet
  • Distelmans W (red.) (2000) // Kankerpijn bestrijden: met een wegwijzer over de beschikbaarheid van opioïden. // 2e druk. Wemmel, Federatie voor palliatieve zorg in Vlaanderen.
  • Rob C. (red.) (2000) // Palliatieve hulpverlening: handboek palliatieve zorg voor professionelen. // 3e herwerkte druk. Kapellen, Pelckmans.
  • Distelmans W. (red.) (1998) // Mijn levenseinde: palliatieve zorg en/of euthanasie/ inl. // reeks 50, publicaties van het Studiecentrum Prof. Dr. H. Uyttersprot. Gent, Studiecentrum Prof. Dr. H. Uyttersprot.
  • Distelmans W. (red.) (1993) // Radioactief (ge)weten. // reeks 31, monografiën stichting leefmilieu. Kapellen, Pelckmans.

De structuur van het artikel:

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst ?
De structuur van de tekst is logisch, het is zeker niet een lange doorlopende tekst. De tekst is sterk onderverdeelt met verschillende tussentitels. Ook is de tekst verdeeld in alinea's. Soms zijn er ook opsommingen in de tekst, deze worden aangeduid in verschillende puntjes.

b. Wat zijn de tussentitels ?

 1. Humor in het ziekenhuis: ook voor ouderen
 2. Humor in de thuiszorg
  1. Ter inleiding
  2. Belevingsgerichte zorg
  3. Worden we oud zoals we geleefd hebben?
  4. Ik bied hulp zoals ik leef
  5. Heeft humor in de thuiszorg bij ouderen een specifieke functie?
 3. Humor in het rusthuis
  1. Inleiding
  2. Humor als vorm van animatieve grondhouding
  3. Humor in 'Maria Toevlucht' te Gent: een praktijkvoorbeeld
  4. Besluit
 4. Humor en dementie
 5. Humor in de palliatieve zorg
  1. Humor en doodgaan: maak je een grapje?
  2. Humor, helen en hoop of h(a)h(a)h(a)
  3. Humor: gebruik, misbruik en gemis
  4. Humor antidotum voor stress en burn-out
  5. Humor= medicijn zonder receptenboek
  6. Tot slot

c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst ?
In de tekst wordt verwezen naar de bronnen aan de hand van het APA systeem en op het einde van de grotere delen (zoals bv. Humor in het rusthuis) is er een bronnenlijst te vinden. Bij citaten wordt gewoon de naam van de auteur eronder vermeld.

d. Wat valt je verder nog op inzake structuur ?
Naast de tekst wordt heel veel gebruik gemaakt van korte getuigenissen, citaten, moppen en voor ieder nieuw groot deel een cartoon. Deze dingen maken de tekst heel aangenaam om te lezen.

Maak een lijst met…

*Interessante bronnen die je nog wil doornemen

 • Truyen C. en Portael V. (red) (1996) // Lachen is gezond, volkswijsheid of medische ernst? Humor in de gezondheidszorg.// Leuven:Garant
 • Tilkin-Franssens D. (1992). //Vitaal ouder worden. Methodologische verkenningen vanuit een gezondheidsperspectief. // Antwerpen, niet gepibliceerd onderzoeksrapport, Project ASLK
 • 'Denkbeeld' een tijdschrift voor psychogeriatrie

* Organisaties betrokken bij het thema

 • Maria Toevlucht, Gent
 • Stichting-Lodewijk de Raet, Gent
 • V.U.B.
 • R.V.T. Lindelo

* Specialisten

 • Truyen Christa: verwezen in bronnenlijst artikel, contactgegevens: werkt te Merksplas bij vormingplus Kempen, Otterstraat 109/4, 2300 Turnhout. Mogelijke vragen dat ik kan stellen:
  • U schreef meerdere boeken? Vanwaar de interesse?
  • Zijn uw boeken gericht op praktijkervaringen?
  • Hoe zou jij het gebruik van humor in de gezondheidszorg willen stimuleren?
 • Portael Veerle: verwezen in bronnenlijst artikel, contactgegevens: beroep is psychologe, woont te Deken Adamsstraat 36, 2300 Turnhout. Tel. 014 41 28 85, e-mail: moc.leatrop|elreev#moc.leatrop|elreev. Mogelijke vragen die ik kan stellen:
  • Vanwaar ken je mevr. Truyen?
  • Maak je zelf veel gebruik van humor op het werk?
  • Als humor wordt toegepast, zie je daar positieve vorderingen?
 • Erik Erikson
 • Cicely Saunders
 • Roger Peck
 • Freud:verwezen in het artikel en bronnenlijst van artikel, Geboren in Oostenrijk-Hongarije in 1856 op 6 mei. Hij is van Joodse afkomst. Hij is vooral bekend als de grondlegger van de psycho-analyse. Ook was hij zenuwarts. Mogelijke vragen die ik kan stellen:
  • Hoe link je humor aan ‘het onbewuste’?
  • Heeft humor een grote invloed op ‘het onbewuste’?
  • Hoe zag je dat in de praktijk?
 • Carl G. Jung

* Definities en moeilijke woorden

Antidotum
tegengif
Belevingsgerichte zorg
zorg gericht naar de juiste ervaringen met iemand
Sympathisch zenuwstelsel
Het zenuwstelsel dat de werking van de inwendige organen regelt
Endorfine
Door het lichaam gemaakte morfineachtige stof
Constuctieve humor
humor gericht op een positief resultaat, humor die opbouwend is
Destructieve humor
vernietigende humor

Synthese

Bij deze opdracht heb ik ook een synthese gemaakt van het artikel. Om het wat gemakkelijker te maken,
staat de synthese op deze powerpoint.

link examen: http://hulpbehoevendeouderen.wikidot.com/local--files/artikel-van-enya/document.pdf

Veel plezier!