Artikel van Kaat

Omgaan met dementie: deel I: Praktische adviezen volgens de HISTORIE-methodiek


Een correcte referentie van het artikel:

Geelen, R. (2001). Omgaan met dementie (Deel I: Praktische adviezen volgens de HISTORIE-methodiek). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

De context van het artikel:

Omgaan met dementie, deel 1: praktische adviezen volgens de HISTORIE-methodiek is een boekje uit de tweedelige reeks Ouderenzorg van Elsevier gezondheidszorg. Het is bedoeld voor iedereen die dagelijks – beroepsmatig of persoonlijk – te maken heeft met dementerende ouderen.

De auteur:

-Wie schreef het boek?
Het boek werd geschreven door Ronald Geelen.
BS_7347348_7347348_1097813h.jpg

- Wordt er in het boek zelf informatie gegeven over de auteur?
Er wordt in het boek geen verdere informatie gegeven over de auteur.

- Wat vind je verder op internet over deze auteurs?
Ronald Geelen is klinisch psycholoog en volgde de opleidingen klinische psychologie en gedragstherapie. Hij woont in Breda.

- Wat vertellen de catalogi/databanken over de auteurs? Met andere woorden: wat heeft deze auteur nog geschreven?

 • Agressief gedrag bij dementie: wat is het en hoe ga je ermee om? (2010)
 • Praktijkboek dementiezorg: van achterdocht tot zwerfgedrag. (2010) Klik hier
 • Dementie: verhalen en goede raad. (2009) Klik hier
 • Omgaan met dementie (2001)
 • Omgaan met roepgedrag (2000)
 • Levensboeken: een handleiding voor hulpverleners in de ouderenzorg (1997)
 • Kinds (1994)
 • Omgaan met agressie
 • Omgaan met psychose
 • Omgaan met angst

De structuur van het artikel:

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst ?
De tekst is opgebouwd volgens een logische, duidelijke structuur. Het is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken.
In de tekst zelf staan er geen referenties, maar alle referenties staan in de literatuurwijzer op het eind van het boekje.

b. Wat zijn de tussentitels ?
In het begin van het boekje vind je een inhoudsopgave: Inleiding, Wat is dementie?, Veel gestelde vragen over dementie, De begeleiding: HISTORIE-methodiek, Herkomst, Inleven, Stimuleren, Tact, Ondersteunen, Respect, Improviseren, Eenduidigheid, Handige Adressen en Literatuurwijzer.

c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst ?
In de tekst zelf staan er geen referenties, maar alle referenties staan in de literatuurwijzer op het eind van het boekje.

d. Wat valt je verder nog op inzake structuur ?
Op sommige plaatsen staan er zwarte kaders in de tekst, als intermezzo. Hierin vind je verdere uitleg over het onderwerp dat wordt behandeld of voorbeelden om één en ander duidelijk te maken.

Maak een lijstje met…

*Interessante bronnen die je nog wil doornemen

* Organisaties betrokken bij het thema
In België:

 • Sophia
 • Foton
 • Paradox
 • Orion
 • Meander
 • Broes
 • Memo
 • Contact
 • Tandem

In Nederland:

 • Alzheimer Stichting
 • Humanitas praatlijn voor Ouderen
 • LIP (Landelijk Informatiepunt voor Patiënten)
 • Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV)
 • Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
 • Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG)
 • Stichting Korrelatie

* Specialist
R. Geelen

Synthese

Er zijn verschillende soorten van dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer, die vrijwel de bekendste soort is. 'Dementie' betekent letterlijk het 'verliezen van de geest', maar slaat zowel op het verlies van psychische vermogens en op het vervallen van de lichamelijke functies. De begeleiding van personen met dementie gebeurt aan de hand van de HISTORIE-methodiek:

Herkomst: levensloop van de oudere
Inleven: hoe de oudere de situatie beleeft
Stimuleren: gerichte dagbesteding
Tact: aandacht voor de kwetsbaarheid van de dementerende oudere
Ondersteunen: begrip voor de situatie
Respect: recht doen aan de persoon
Improviseren: verschillende situaties, verschillende benaderingen
Eenduidigheid: helder communiceren

Deze methodiek beschrijft een stappenplan voor de omgang met of de begeleiding van dementerende ouderen. Dankzij deze adviezen krijg je een beter beeld op hoe je moet omgaan met dementerende ouderen.

Ik maakte ook een powerpoint als illustratie bij de synthese. Klik hier

Veel plezier!

Bibliografie

http://zoeken.bibliotheek.be/authors/Geelen,%20Ronald
http://healthcare.monsterboard.nl/qanda/archive/ronald/index.asp
www.dementie.be
Geelen, R. (2001). Omgaan met dementie (Deel I: Praktische adviezen volgens de HISTORIE-methodiek). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Examen

Seksuele levensloop