Artikel van Kjenta

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: een begripsverheldering


Als inleiding in dit onderwerp 'Kleinschalig wonen' heb ik een filmfragmentje gevonden op www.youtube.com.
Het geeft ons alvast een beeld over kleinschalig wonen.
Veel kijkplezier!

Hopelijk heeft dit filmpje jullie al warm gemaakt voor het onderwerp 'Kleinschalig Wonen'.
Nu volgt een verdere duiding over het artikel.

Een correcte referentie van het artikel:

Te Boekhorst, S., Depla, M.F.I.A., De Lange, J., Pot, A.M. & Eefsting, J.A. (2007). Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: een begripsverheldering. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 38, 17-26

De context van het artikel:

Het artikel ‘Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: een begripsverheldering’ komt uit het vaktijdschrift ‘Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie’. Het Trimbos-instituut heeft dit artikel uitgegeven in dit tijdschrift. Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid, en het instituut doet dit door het delen van kennis. Daardoor dit artikel; het geeft een begripsverheldering weer over het kleinschalig wonen voor ouderen.

De auteur:

-Wie schreef het artikel?
Het artikel werd geschreven in 2007 door 5 auteurs: S. te Boekhorst, M.F.I.A. Depla, J. de Lange, A.M. Pot en J.A. Eefsting.

- Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven over de auteurs?
In het artikel wordt zelf niets gezegd over de auteurs, er wordt enkel naar verwezen bovenaan in het artikel, onder de titel.

- Wat vind je verder op internet over deze auteurs?
S. te Boekhorst: Promovenda Programma Ouderen, Trimbos-instituut, Utrecht en Verpleeghuisgeneeskunde, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO) VUmc, Amsterdam
M.F.I.A. Depla: Hij is een Senior wetenschappelijk medewerker bij het Programma Ouderen, Trimbos-instituut, in Utrecht
J. de Lange: Hij is ook een Senior wetenschappelijk medewerker bij het Programma Ouderen, Trimbos-instituut, in Utrecht
A.M. Pot: Senioronderzoeker Verpleeghuisgeneeskunde, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO) VUmc, Amsterdam en Hoofd Programma Ouderen, Trimbos-instituut, in Utrecht
J.A. Eefsting: Bijzonder hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde / Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO) VUmc, in Amsterdam

- Wat vertellen de catalogi/databanken over de auteurs? Met andere woorden: wat heeft deze auteur nog geschreven?
S. te Boekhorst: /
M.F.I.A. Depla: /
J. de Lange: ‘Dementie genormeerd: een onderzoek naar de betekenis van het CPT voor de inrichting van vrijheidsbeneming in Nederland.’; ‘Psychomotorische therapie in de praktijk’;
A.M. Pot: ‘Ouderen en persoonlijkheid’; ‘Handboek ouderenpsychologie’; ‘Psychogeriatrie’
J.A. Eefsting:/

De structuur van het artikel:

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst ?
De structuur van de tekst is logisch, het is niet een lange doorlopende tekst. Er wordt gebruik gemaakt van tussentitels, van alinea’s, er wordt plaats tussen gelaten tussen grote blokken tekst, …

b. Wat zijn de tussentitels ?
Deze titeltjes zijn vetgedrukt in de tekst: Samenvatting, Inhoud, Inleiding, Methode, Concept Mapping, Deelnemers, Procedure, Resultaten, Brainstorm en prioritering, Interpretatie van de clusters, Interpretatie van de assen, Conclusie, Discussie en Literatuur.

c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst ?
In de tekst wordt verwezen naar de bronnen aan de hand van nummertjes, die midden in de zin voorkomen. In de bronnenlijst wordt gebruik gemaakt van de standaardwijze voor het noteren van bronnen (refereren).

d. Wat valt je verder nog op inzake structuur ?
Er wordt niet enkel gebruik gemaakt van een tekst, maar er wordt ook beeldmateriaal gebruikt, denk maar aan de tabel. Dit maakt de tekst alleen maar boeiender.

Maak een lijstje met…

*Interessante bronnen die je nog wil doornemen
Nederlands tijdschrift voor de zorg aan verstandelijke gehandicapten
Maandblad Geestelijke volksgezondheid
Kenniscentrum Ouderen

* Organisaties betrokken bij het thema
Het Trimbos-Instituut
Kleinschalige voorzieningen
Aedes-Arcares
Mussengang in Groningen
Anton Pieck Hofje in Haarlem
Vrije universiteit Medisch Centrum

* Specialisten
Ter Haar
Fahrenfort

* Definities en moeilijke woorden

Apathie
gevoelloosheid
Prioritering
aangeven wat het belangrijkste is en dus wat eerst moet gebeuren
Competent
bekwaam
Continuüm
een aansluitend geheel
Cluster
opeenhoping, geheel, 'tros'
Differentiatie
proces waarbij zaken meer en meer gaan verschillen van elkaar
Idealisme
'het bezitten, het hebben van idealen'

Synthese

Ter illustratie heb ik hier een powerpoint, dat het artikel wat duidelijker maakt.
Deze zorgt ervoor dat alles wat duidelijker wordt.

Veel plezier!