Artikel van Malinka

Een correcte referentie van het artikel:

Buijssen, H. (2002). Psychologische hulpverlening aan ouderen (Deel 1: Psychosociale problematiek). 4e druk.Nederland: Intro.

De context van het artikel:

Mijn artikel komt uit het boek 'Psychologische hulpverlening aan ouderen. Deel 1: Psychosociale problematiek'. Het gaat over relatieproblemen bij ouderen. Het artikel ziet er mooi gestructureerd uit, maar ook aantrekkelijk om te lezen. Er worden casussen gebruikt om de theorie betere vorming te geven, zodat het nog beter verstaanbaar wordt.

De auteur:

HUUUUB.jpg

-Wie schreef het artikel?
De auteur van het boek is Huub Buijssen.

- Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven over de auteur?
In het boek zelf wordt geen informatie gegeven over de auteur, maar op de achterflap staat er wel een korte beschrijving van Huub Buijssen.

‘Huub Buijssen is psychogerontoloog en klinisch psycholoog NIP en werkzaam bij de afdeling ouderen van GGZ Midden Nederland. Hij schreef meerdere boeken op het terrein van hulpverlening aan ouderen.’

- Wat vind je verder op internet over deze auteurs?
Naast het auteur zijn is hij ook nog directeur en eigenaar van cursusbureau Buijssen Training en Educatie. Hij heeft nog bij verschillende tijdschriften artikels geschreven namelijk bij het Algemeen Dagblad, Het Spectrum, Elsevier en Teleac. Huub Buijssen is afgestudeerd aan de universiteit van Nijmegen. Hij schreef of redigeerde 38 boeken.

- Wat vertellen de catalogi/databanken over de auteurs? Met andere woorden: wat heeft deze auteur nog geschreven?
‘Nu begrijp ik je’
‘Als je man, dochter, zus, depressief is’
‘De klap te boven’
‘De heldere eenvoud van dementie’
‘De beleving van dementie’
‘Psychologische hulpverlening aan ouderen. Deel 2: Psychiatrische problematiek’
‘Psychologische hulpverlening aan ouderen. Deel 1: Psychosociale problematiek’
‘Ik zie het weer zitten’
‘Mijn moeder lag om 11 uur nog in bed’
‘Traumatische ervaringen van verpleegkundigen’
’97 manieren om te snacken zonder dik te worden voor kinderen’
’97 manieren om te snacken zonder dik te worden’
’97 adviezen voor ouders’
‘Dementie’
‘Depressie bij ouderen’
‘Uit de praktijk’ (in samenwerking met Suzanne Buis)
‘Na de klap’ (in samenwerking met Suzanne Buis)
‘Van slag’ (in samenwerking met Suzanne Buis)
‘Geschokt’ (in samenwerking met Suzanne Buis)
‘Hulpverlening aan zorgende familieleden’
‘Geraakt’ (in samenwerking met Suzanne Buis)
‘Traumatische ervaringen van verpleegkundigen’
‘Aangeslagen’
‘Psychologische hulpverlening aan ouderen’ (in samenwerking met A. Stads, P. Cuijpers)

De structuur van het artikel:

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst ?
De tekst is duidelijk gestructureerd. Er wordt gebruik gemaakt van titels, tussentitels, paragrafen en alinea's. Ook zijn er witregels tussen lange stukken tekst. Het is een lange tekst, maar dit komt omdat hij uit een boek komt.

b. Wat zijn de tussentitels ?

c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst ?
In de tekst zelf staan enkele korte verwijzingen naar boeken, maar de andere referenties staan allemaal op het eind van het hoofdstuk. Eerst heb je de aanbevolen literatuur, dus hetgeen wat de auteur het meest gebruikt heeft en daarnaast heb je nog de gebruikte literatuur, dus al het materiaal wat de auteur geraadpleegd heeft.

d. Wat valt je verder nog op inzake structuur ?
Er worden casussen en oefeningen gebruikt in het boek, om het geheel allemaal nog duidelijker te maken.

Maak een lijste met…

*Interessante bronnen die je nog wil doornemen
- Helpen bij partnerrelatie problemen – Vansteenwegen, A.
- Psychotherapie met oudere volwassenen – Knight, B., H. Buijssen
- Huwelijksparameters bij oudere volwassenen – Melton, M.A., M. Hersen, T.D. van Sickle & V.B. van Hasselt
- Marriage in middle and later life – Miller, R.B., K. Hemesath & B. Nelson
- A heart of wisdom – Wolinsky, M.A
- Ouderen in gezinstherapie als partners, ouders, grootouders – Crolla-Baggen, M.
- Gedragsverandereningen in gezinnen – Lange, A.
- Family therapy with the elderly – Neidthardt, E.R. & J.A. Allen

* Organisaties betrokken bij het thema
- GGZ
- RIAGG Ijsselland (Regionaal instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)

* Specialisten
- Familietherapeute Els-Marie van den Erenbeemt
- Lange, A. (1994)
- Vansteenwegen (1996)
- Wolinsky (1990)

* Definities en moeilijke woorden
- Satisfactie: het gevoel van tevredenheid, voldoening
- Uitkristalliseren: ten slotte toch een vaste vorm krijgen
- Hypochondrie: voortdurende en overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid
- Consolideren: iets vastleggen

Synthese

De tekst gaat over relatieproblemen bij ouderen. De meeste ouderen zijn tevreden over hun huwelijk en er is dan maar een kleine 10% die klachten heeft. Dit kan door verschillende oorzaken komen, bijvoorbeeld door ziekte, door kinderen die het huis verlaten, pensioen,… Door deze oorzaken kan de stabiliteit van het huwelijk veranderen. De beide partners kunnen erdoor minder samen dingen doen, elkaar minder affectie geven, de rolpatronen kunnen veranderen waardoor er conflicten komen,…
De meeste ouderen zijn bang om in therapie te gaan voor hun problemen, maar als ze dit dan toch doen moeten ze op hun gemak gesteld worden dat het zeker niet fout is wat ze doen.
De echtpaartherapie volgens Wolinsky verloopt in vier fasen namelijk de taxatiefase, de behandelfase, de oefenfase en afsluitfase.

Powerpoint

powerpoint

''Onderwerp artikel''