Artikel van Tine

Kwetsbaarheid bij ouderen: frailty


Een correcte referentie van het artikel:

Slaets, J.P.J. (2006). Kwetsbaarheid bij ouderen: frailty. Bijblijven, volume 22, 3-12.

De context van het artikel:

Het artikel komt uit het vak-tijdschrift ‘Bijblijven’, dit is een medisch tijdschrift. Het wordt uitgegeven in 3 versies, één voor studenten, één voor dokters en één voor particulieren.
Verschillende dokters schrijven hun bevindingen uit in artikels in dit tijdschrift.

De auteur:

-Wie schreef het artikel?
Het artikel werd geschreven Prof dr. J.P.J Slaets.
image_joris-slaets---desk.jpg
( bron:http://www.clean-fresh.nl/umcg_npo/ezine/37/102/)

- Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven over de auteurs?
In het artikel zelf werd niet verwezen naar de auteur.

- Wat vind je verder op internet over deze auteurs?

Op het internet vond ik volgende informatie:
- Hij is een dokter gespecialiseerd in geriatrie( in het ziekenhuis UMC Groningen) ook is hij verpleeghuisarts.
- Hij is ook hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen

- Wat vertellen de catalogi/databanken over de auteurs? Met andere woorden: wat heeft deze auteur nog geschreven?

Hij was mede auteur van :
-‘ Handboek dementie: laatste inzichten in diagnostiek en behandeling’
-‘ Consultatieve inwendige geneeskunde’

De structuur van het artikel:

a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst ?
De tekst heeft een duidelijke structuur door zijn verdeling in ondertitels. Het artikel is duidelijk onderverdeeld en leest vlot. De opbouw van de tussentitels is logisch, je krijgt in het begin wat uitleg over wat de inhoud betreft en verder gaat men er steeds dieper op in.

b. Wat zijn de tussentitels ?

• De concepten
• Kwetsbaarheid en leeftijd
• Frailty, comorbiditeit en disability
• Frailty of leeftijd, wat geeft de meeste informatie?
• Relatie tussen frailty en zorgcomplexiteit

c. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de bronnenlijst ?

De referenties staan volledig weergeven in de bronnenlijst achteraan het artikel. Iedere bron kreeg een nummer toegewezen en die staan vermeld in het artikel.

d. Wat valt je verder nog op inzake structuur ?

De structuur van de tekst wordt verduidelijkt door ingevoegde figuren, tabellen,… Er is niet enkel tekst te zien in het artikel.

Maak een lijste met…

*Interessante bronnen die je nog wil doornemen
• Idsardi G. Kwetsbaarheid van ouderen in de huisartsenpraktijk.Wetenschappelijke stage studie geneeskunde, 2004. Rijksuniversiteit Groningen.

• Waley DJ, Veltman A. How to recognize complex elderly patients. Wetenschappelijke stage studie geneeskunde, 2006. Rijksuniversiteit Groningen.

• Akker M van den. Multimorbidity in a general practice population. Prevalence, incidence and determinants of multiple pathology. Dissertatie mei 1999. Maastricht, Universiteit Maastricht.

* Organisaties betrokken bij het thema
- Rijksuniversiteit Groningen
- Ziekenhuizen uit Noord- Amerika

* Specialisten
- Fried
- Verbrugge
- Steverlinck
- Lindenberg

* Definities en moeilijke woorden

Frailty: Volgens Fried gaat het over de aan leeftijd gebonden kwetsbaarheid.
Volgens Verbrugge is frailty een syndroom waarbij verschillende gebieden van het functioneren slechter worden met het stijgen van de leeftijd.

Comorbiditeit: het gelijktijdig aanwezig zijn van twee of meer medische diagnoses bij het zelfde individu.

Disability: duidt op de gevolgen van een ziekte voor het dagelijks functioneren. Het omvat functies die nodig zijn voor de zelfzorg en het zelfstandig leven, alsook het vermogen om activiteiten uit te voeren die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven.

GFI: Groningen Frailty Indicator. Een vragenlijst waarvan uit de antwoorden kan worden besloten hoe hoog de frailty van een persoon is, is die gelijk aan het gemiddelde of ligt die hoger of lager.

Synthese

De kwetsbaarheid van ouderen houdt verband met het verouderingsproces en met het optreden van comorbiditeit. Beide zijn individueel bepaalde risicofactoren voor het ontstaan van functieverlies. De doelmatigheid eist daarom van de geneeskunde een toenemende differentiatie van zorgpaden voor ouderen. In de triage voor deze zorgpaden kan het begrip frailty naast ‘zorgcomplexiteit’ een belangrijke rol spelen. Deze begrippen kunnen ook helpen om de inhoud van de zorg te verbeteren. In de stap van theorie naar praktijk moet echter nog het een en ander gebeuren. Dit artikel geeft een korte beschrijving van de richting van deze ontwikkelingen.

Om het wat eenvoudiger te maken,
staat de synthese ook op deze powerpoint, veel plezier!Klik hier voor de PowerPoint, hij loopt automatisch!