Bronnenlijst

De lijst met alle bronnen kan een uitweg zijn tot verdere opzoeking rond hulpbehoevende ouderen. Hieronder vind u de bronnen die wij gebruikt hebben om ons thema te onderzoeken.

A

Abma, T., Van Zadelhoff, E., Verbeek, H. & Widdershoven, G. (2010). Goede zorg in Kleinschalig wonen. Denkbeeld, 22, 22-25

Allewijn, M. & Miesen, B. (2010). Basisboek Zorg Om Ouderen. Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum.

Anoniem. (2009, 22 september). 163511 Belgen met dementie. Het Belang van Limburg, p8.

Assagioli, R. (1982)Psychosynthese. Een veelzijdige benadering van heel de mens. Katwijk: Servire

Astedt-Kurki, P. Liukkonen, A.(1994)‘humour in nursing care’ in journal of advanced nursing: 20, p 183-188

B

Bal, R., Krijger, E., Meerveld, J. & Schumacher, J. (2004). Landelijk dementieprogramma: werkboek. Utrecht: NZIW.

Belderok, Joop J. (2007). Vitaal en kwetsbaar grijs : kwetsbare ouderen in een vitale buurt. SWP, Amsterdam.

Bernlef, J. (1994). Hersenschimmen. Amsterdam: Querido.

Biggs, S. (2005). Beyond appearances: perspectives on identity in later life and some implications for method. J Gerontology Soc Sci, 60B, S118-S128

Bloemendal, G., Geelen, R., Koot-Fokkink, A. (1997). Levensboeken, een handleiding voor hulpverleners in de ouderenzorg. Baarn: Intro.

Boomsma LJ, De Bont M, Engelsman C, Gussekloo J, Hartman C, Persoon A, Sprey M, Wind AW. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Dementie (huisartsen – wijkverpleegkundigen). Utrecht: NHG/ LVW, 2005. Ook te raadplegen via www.nhg.org.

Blomme, E. (2008). Ervaringen van het zorgteam b
ij het proces naar kleinschaliger wonen: kwalitatief onderzoek vanuit RVT de Noordhinder te Heist. (Ongepubliceerd). Eindwerk Bachelor in de verpleegkunde, KHBO Campus Brugge (België).

Boekhorst, S., De Lange, J., Depla, M., Eefsting, J., Pot, AM., Vast, E. & Willemse, B. (2009). Onderzoek naar effecten van kleinschalig wonen. In: Grote kwaliteit op kleine schaal; is kleinschalig wonen voor mensen met dementie een succesvolle parel in de ouderenzorg? Tilburg: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie.

Bos, J. (2007). Praten met mensen met dementie. Denkbeeld, 19, 29.

Bouman, Theo. (2001). Psychologische hulpverlening aan ouderen. 2 : Psychiatrische problematiek. Baarn: HB.

Brown, S. (2010). Ouderenzorg. Nederland: Pearson Education

Buijssen, H., Razenberg, Th. (1991). Dementie: een praktische handreiking voor de omgang met Alzheimerpatiënten. Meppel: Boom.

Buijssen, H.P.J. Dementie. In: H.P.J. Buijssen (red.) (1992). Psychologische hulpverlening aan ouderen. Diagnostiek, therapie, preventie. Nijkerk: Intro.

Buijssen, H.P.J. (red.)(1992). Psychologische hulpverlening aan ouderen. Nijkerk: Intro.

Burke, JG., Gielen, AC., McDonnell, KA., O’Campo, P., Peak, GL. & Trochim WM. An introduction to concept mapping as a participatory public health research method. Qual Health Res 2005;15(10):1392-410.

C

Clark, PI., Trochim, WMK., Schmitt, CL. & Stillman, FA,. Development of a model of the tobacco’s industry’s interference with tobacco control programs. Tob Control 2003;12(2):140-7.

Cloet, Evelien. De wilsbekwaamheid bij ouderen met dementie. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Cnockaert, K. (2006). Familie en dementie binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen voor dementerende ouderen ‘De Maretak’: beleving, noden en verwachtingen na één jaar werking. (ongepubliceerd). Eindwerk Graduaat in de verpleegkunde, KHBO Campus Brugge (België).

Crolla-Baggen, M. (1989). ‘Ouderen in gezinstherapie als partners, ouders, grootouders’. In: J. Hendrickx e.a. (red.) Handboek gezinstherapie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten

Cock, L. de. (1997). Antwoorden op al uw vragen over dementie. Leuven: Davidsfonds.

Coene, E.H., Ravensbergen, H.H. (red.) (1995). Dementie Zorgmap. Amsterdam: Stichting Augustus.

Craeghs, N., Gielen, T., Vanbuel, S. & Verheyen, k. (2006). De kleinschalige woonvorm: zorg en wonen voor ouderen. (Ongepubliceerd). Eindwerk Graduaat in de Orthopedagogie, KHLim Hasselt (België).

D

Declercq, A., De Coster, I. & Van Audenhove, C.,(2003). Kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie. 2. Antwerpen: Garant.

De Lange, J. (2008). Dementie genormeerd: een onderzoek naar de betekenis van het CPT voor de inrichting van vrijheidsbeneming in Nederland. Oisterwijk: WLP.

De Lange, J. & Pot, AM. (Red.) (2010). Monitor Woonvormen Dementie; een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Utrecht: Trimbos-instituut.

De Ridder, D., Depla, M., Malsch, M. & Severens, P. (1989). Beliefs on coping with illness: a consumer’s perspective. Soc Sci Med.44:553-9.

Depla, MFIA., Donker, MCH. & Ketelaars TJWM. (1993). Cliëntenperspectief in kaart gebracht. Maandblad Geestelijke volksgezondheid. 2:136-49.

Derix, M., Haaring, L., Geus, B. de. Dementie: verschillen in syndroom, ziekte en persoon. In: Duijnstee M., Blom M. (red.) Dementie en depressie. Perspectief op verpleegkundige interventies. Nijkerk: Intro. p.35-61.

Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., Smith, HL (1999). Subjective wellbeing: Three decades of progress. Psychol Bull, 125, 276-302

DJW. (12 mei 2010). Dorpsrestaurant wil eenzame senioren uit isolement halen. Het Nieuwsblad. p. 65.

Dom. (2007, 24 nobember). Thuis in het rusthuis. De Standaard, p23.

Douma, AT., FAhrenfort, M., Leene, GJF. & Plaisier, AJ. Het Anton Pieck-hofje. Een woon-zorg-voorziening voor dementerende ouderen. Utrecht: Het Nationaal Ziekenhuisinstituut, 1992.

E

Eijle, J. van (red.) (1991). Werkboek PDL. Middelharnis: Mobicare.

Ettema T. Kleinschaligheid, waarom eigenlijk? Denkbeeld 2001; 13 (2): 2-5.

F

Fahrenfort M. Roeien met de riemen die je hebt. Denkbeeld 2003; oktober: 12-6.

Farran, C.J., Keane-Hagerty, E. (1989) Communicating Effectively with dementia patients. Journal of Psychosocial Nursing, 27(5), p.13-16.

Feil, N. (1991). Validation. Een nieuwe benadering in de omgang met gedesoriënteerde ouderen. Dwingeloo: Kavanah.

Freud , S. (1988) Der Witz, vert.De grap en haar relatie me het onbewuste. Meppel/Amsterdam, Boom

G

Gastmans, C. & Vanlaere, L. (2010). Zorg aan zet: ethisch omgaan met ouderen. Leuven: Davindsfonds.

Geelen, R., Gennep, M. van. (1992) Gesprekswendingen tegen duimendraaien. Stap voor stap stimuleren tot activiteit. Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 3(4), p.14-18.

Geelen, R. (1993) Humor is meer dan lachen. Grappen in het contact met dementerenden. Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 5(1), p.14-17.

Geelen, R. (1994). Inkleden van aankleden (1). Verzorgen van demente ouderen: een verkenning. Tijdschrift voor Verzorgenden, 1, p.23-26.

Geelen, R. .(1994). Inkleden van aankleden (2). Verzorgen van demente ouderen: stabiliseren als zorgdoel. Tijdschrift voor Verzorgenden, 2, p.60-65.

Geelen, R., Gennep, M. van. (1994) Dementie: de tweede kindertijd? Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, p.24-28.

Geelen, R., Vink, M. Begeleiding van dementerende ouderen: aandachtspunten en benaderingswijzen.’ In: Duijnstee M., Blom M. (red.). (1995). Dementie en depressie. Perspectieven op verpleegkundige interventies. Nijkerk: Intro, p.63-88.

Geelen, R.(1999). Ken je cliënt in tien vragen. Maandblad Activiteiten Sector, 2, p.4-7.

Geelen, R. (2010). Praktijkboek dementiezorg: van achterdocht tot zwerfgedrag. Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Geelen, R. (2001). Omgaan met dementie (Deel I: Praktische adviezen volgens de HISTORIE-methodiek). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Gerritsen, JC., Moorer, P. & Van Linschoten, CP. De Woonhaven: 5 jaar beschermd wonen voor dementerende ouderen. Groningen: ARGO-Rijksuniversiteit Groningen, 1995.

Gezondheidsraad. Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002.

Guichelaar, K. & Grijdonck, M. (1980)Integrerende verpleegkunde, wetenschap in de praktijk. Lochem : De Tijdstroom

H

Hammen-Poldermans, Riet. (juli 2009). Opnieuw leren zorgen voor elkaar. Geron: Tijdschrift over ouder worden en de samenleving, 11(2), 16-20.

Hammer RM. The lived experience of being at home. A phenomenological investigation. J Gerontol Nurs 1999;25: 10-8.

Handreiking Diagnostiek van dementie. Utrecht: NVVA, 2008. Ook te raadplegen via www.verpleeghuisartsen.nl.

Heijligers, E. (1999) ‘ziekte of stress: lachen helpt!’. Psychologiemagazine, juni

Hoekman, J. & Otten BR. Succes- en faalfactoren bij kleinschalig wonen r mvooensen met een lichte verstandelijke handicap. Nederlands Tijdschrift voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten 1999;25(1):40-61.

Hargrave, T.D. & S.M. Hanna (1997) (eds.). The aging family, new visions in theory, practice and reality. Brunner/Mazel, New York

Huizenga, J. (1988). In verpleeghuis Zuiderhout schrijven bewoners hun eigen levensverhaal. Het ziekenhuis, p.767-768.

http://www.kcwz.nl/cgi-bin/databank.cgi?page=databank/index [webpagina op het Internet]. Utrecht: Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg; 2003; [geciteerd op 8 augustus 2003]. Te bereiken op http://kenniscentrumwonenenzorg.nl.

http://www.kcwz.nl/kleinschaligwonen/index.html [webpagina op het Internet]. Utrecht Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg; 2003; [geciteerd op 26 augustus 2003]. Te bereiken op http://kenniscentrumwonenenzorg.nl.

I

Irik, Paula; Maijer-Kruijssen, Irene. (2010). Sprekende handen : een methodiek voor ontmoetingsgroepen met dementerende mensen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.

J

Jacobs, T., Vanderleyden, L., Vanden Boer L, Eds (2004). Op latere leeftijd. De leefsituatie van 55-plussers in Vlaanderen. Antwerpen-Apeldoorn, Garant

Jacobs, Th. (1996). Grootouders tussen mogen en moeten. Garant uitgevers, Leuven/Apeldoorn

Jansen op de Haar, M., Woerkom, E. van. (1985). Realiteits Oriëntatietraining. Een heroriëntatie op desoriëntatie. Lochem: De Tijdstroom.

Jansen op de Haar, M. (1989). Realiteits Oriëntatie Training. Houvast door het aanleren van nieuw gedrag. Activiteitensector, 12, p.11 – 14.

Jansen op de Haar, M.(1990). Realiteits Oriëntatie Training (2). Het directief en non-directief benaderen van demente ouderen. Activiteitensector, 1, p.5-13.

JaSp. (4 december 2010). Zorgcoördinator maakt zorgbehoevenden wegwijs. Gazet van Antwerpen. p.67.

K

Kempen, G.I.J.M., Ormel, J. (1992), Het meten van psychologisch welbevinden bij ouderen. Tijdschrift Geront Geriatr, 23, 225-235

Klazinga, N.S. & Schepers, R., (1998). Kwaliteit van de zorgverlening. In C.W. Aakster, & J.W. Groothoff (Red.), Leerboek medische sociologie (pp. 271-282). Wolters: Noordhoff

Klingeman, C. S. (2010). Vroegsignalering van dementie. Tijdschrift Sociale Geneeskunde: Nederlands Congres Volksgezondheid , 34.

Knight, B., H. Buijssen (red) (1989). Psychotherapie met oudere volwassenen. Intro, Baarn

Kramer, G. (1991). De ziekte van Alzheimer. Oorzaken, symptomen, onderzoek en behandeling. Amsterdam: De Driehoek.

Krijger, E. (2006). Beter kijken naar kleinschaligheid. Een hulpmiddel bij het opzetten van kleinschalige woonprojecten. Artikel (PFD-document). Geraadpleegd op 7 december 2010, op https://springerlink3.metapress.com/content/67578267vx6w6jt1/resource-secured/?target=fulltext.pdf&sid=td3bja55lh5irwvy53us4obl&sh=www.springerlink.com.

Krijger, E. (2002). Van groot- naar kleinschalig wonen met zorg; ontwikkeling van kleinschalige woonvormen.

Krijger E. (2002).Receptuur voor kleinschaligheid. Rotterdam/Utrecht NIZW/Innovatieprogramma wonen en zorg.

L

Lange, A. (1994). Gedragsverandering in gezinnen. Wolters-Noordhof, Groningen

Lebeer, J.(1994) You are more than your brain. (ongepubliceerd) Proefschrift, Universiteit voor humanistiek, Utrecht, Nederland

Leven, N. (2010). Quality time: professional care for informal carers of community-living older persons with dementia. Blackwell publishing LTD, Journal of Clinical Nursing , 64.

Ludwig AJ. Een nieuwe woonvorm voor dementerende ouderen: vergeet het maar? [Doctoraalscriptie]. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1997.

Lvi. (2010, 19 september). ‘Dementie treft ons allemaal’. Het Nieuwsblad, p8.

M

McGoldrick, M. & R. Gerson (1985). Genograms in family assesment. Norton and Compagny

Melton, M.A., M. Hersen, T.D. van Sickle & V.B. van Hasselt (1997). Huwelijksparameters bij oudere volwassenen. Een literatuuroverzicht. Gezinstherapie, 97-4, 337-358. (Origineel: ‘Parameters of marriage in older adults: a review of the literature’ (1995) Clinical Psychology Review, 15 (8), 891-904

Mets, T. (1998) Geriatrie: dagelijkse praktijk. Pfizer

Miller, R.B., K. Hemesath & B. Nelson (1997). ‘Marriage in middle and later life’. In: T.D. Hargrave & S.M. Hanna (1997) (eds.). The aging family, new visions in theory, practice and reality. Brunner/Mazel, New York

Mye. (2009, 1 augustus). Vragenlijst helpt dementie opsporen. Het Nieuwsblad, p67.

N

Neidthardt, E.R. & J.A. Allen (1993). Family therapy with the elderly. Sage publications, Nusbury Park, California

Nollet, Sharon. (2010). De overgang naar het WZC : Een verhaal van loslaten en integreren. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Sociaal Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Nouws H. Wat is kleinschalig wonen voor dementerenden? Op zoek naar een definitie. Denkbeeld 2003; oktober: 4-7.

NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Utrecht: NHG, 2007. Ook te raadplegen via www.nhg.org

NVVA beleidsplan 2008-2010. Utrecht: NVVA,2008. Ook te raadplegen via www.verpleeghuisartsen.nl

NVKG, CBO. Richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden, 2005. Ook te raadplegen via www.cbo.nl.

O

Ormel, J., Lindenberg, S., Steverink, N., Verbru
gge L.M. (1999). Subjective wellbeing and social p
roduction functions. Social Indicators Research, 46, 61-90

Ormel, J., Lindenberg, S., Steverink, N.,Vonkorff, M. (1997). Quality of life and social production functions: A framework for understanding health effects. Soc Sci Med, 45, 1051-1063

Oud, Truus. (juli 2009). Mantelzorgondersteuning. Geron: Tijdschrift over ouder worden en de samenleving, 11(2), 49-53.

P

Q

R

Royers Th. ‘Het is alsof het mijn thuis is’: een onderzoek naar de omslag van traditionele verpleeghuis zorg naar intramuraal kleinschalig wonen. Rotterdam; Utrecht: De Stromen; NIWZ-zorg, Kenniscentrum Ouderen, 2005.

S

Scholte, M.(1991). ‘Lijden ouderen meer onder ingrijpende levenservaringen? Een speurtocht naar de samenleving met psychisch en lichamelijk ongemak. Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 3(1), p.6-8.

Seynhaeve, Jill. (2002). Dementie en depressie: een moeilijke diagnose: differentieel onderzoek bij 12 depressieve en 12 demente bejaarden. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Simpelaere, Lies. (2008). Oud worden: een zegen of een zorg?: een benadering vanuit de voorzieningen voor ouderenzorg. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Sociaal Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk

Smits, C. (1994). Lifereview. Verhalen van duizenden nachten en dagen als therapie. Leidraad psychogeriatrie. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten

Stapel, Jan en Keukens, Rob. (2009). Zelfzorg en mantelzorg in sociologisch perspectief. Sociologie voor Gezondheidszorg en Verpleegkunde, Deel II, 129-197, DOI: 10.1007/978-90-313-7730-5_7

Stuart-Hamilton, I.A./H.P.J. Buijssen (red.) (1996). Psychologie van het ouder worden. Een inleiding. Intro. Baarn

Stuer, H. (1990) Denk eens niet aan roze olifanten. Humor in de geneeskunde. WVVH, Prima Linea

T

Taloen, David. (2007). Zorg voor allochtone ouderen. Cahier ouderenzorg. Kluwer, Mechelen.

Tanis, E., Oorsouw, J. van. (1989) Ik wist niet dat ik het (nog) in me had. Cognitieve spelletjes voor dementerende ouderen. Tijdschrift voor Verzorgenden, 7, p.176-179.

Ter Haar HW. Huisvesting voor geestelijk gestoorde bejaarden. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 1968; 23 (10): 354-7.

Trochim WMK. The reliability of concept mapping. Paper presented at the Annual Conference of the American Evaluation Association; November 6, 1993: Dallas, Texas.

Trochim WM, Cook JA, Setze RJ. Using concept mapping to develop a conceptual framework of staff’s view of a supported employment program for individuals with severe mental illness. J Consult Clin Psychol 1994;62(4):766-75.

Trochim WKM. An introduction to concept mapping for planning and evaluation. Evaluation and Program Planning 1989;1:1-16.

Trochim WKM. The concept system.Ithaca, NY: Computermanual and program, 1989

Truyen, C.& Portael, V. (red.)(1996)Lachen is gezond. Volkswijsheid of medische ernst. Humor in de gezondheidszorg. Leuven: Garant

(1994)TVZ Tijdschrift voor verpleegkundigen, nr. 24, p744-758

U

V

Van Belle, Jan. (15 juli 2010). Comfortdiensten houden senioren langer. Het Laatste Nieuws. p.19.

Van Den Brink, T. J. (1991) Verpleging naar de maat: een verplegingswetenschappelijke optiek. Lochem : De-Tijdstroom

Van der Wel P, Van IJperen M. Kleinschalig wonen voor mensen met dementie; rapport van een vooronderzoek naar de vormgeving van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie en de factoren die invloed hebben op die vormgeving. [Doctoraalscriptie]. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2005.

Vangheluwe, Veerle. (2000). Massage invoeren in het was- en verzorgingsmoment bij dementerende ouderen. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor G.O. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Van Hoorebeke, Françoise. (2008). Procedureboek voor de ouderenzorg. Cahier ouderenzorg. Kluwer, Mechelen.

Van Roosmalen, G., Marcoen, A.(2006). Persoonlijke controle en functionele performantie bij ouderen thuis en in het bejaardentehuis. Tijdschr Gerontol Geriatr, 37, 169-183

Van Rossum, K. (red) (1997) En daarom lacht de wijze. Over filosofie en humor. ( ongepubliceerd) cursus, Stichting-Lodewijk de Reat, Gent, België

Vansteenwegen, A. (1996). Helpen bij partnerrelatie problemen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten

Vernooij-Dassen, M., Plaats, A. van der, Hogeling, J. (1988). Zorgen voor dementerende ouderen thuis. Een handleiding voor de verzorgende beroepen.Nijkerk: Intro.

Verwaal, E. & The Tjong Tjioe, R. (1997) Zomaar een glimlach, chinese zenmeditatie ( Oriëntserie). Ankh-Hermes :Deventer

Vink, M.T. & P. Broek (red.) (1997). Relaties en de omgeving van ouderen, een therapeutisch instrument. Bohn Stafleu van Loghum, Houten/Diegem

Von Sydow, K. (1994). Die Lust auf Liebe bei älteren Menschen. Reinhardts Gerontologische Reihe, München Basel

W

Weakland, J.H. & J.J. Herr (1981). Problemen van het ouder worden. Van Loghum Slaterus, Deventer
Wennink HJ. (1989). Beschut wonen, onderzoek naar de opzet, effectiviteit en verbreiding van nieuwe woonvormen voor chronisch psychiatrische patiënten. [Proefschrift]. Utrecht: Universiteit Utrecht, 1989.

Wlt. (2010, 2 oktober). ‘Zorgpad’ helpt familieleden van dementerende ouderen. Het Nieuwsblad, p73.

Wiegand, W.H. & G. Kockott (Hsrg.) (1997). Partnerschafd und Sexualität im höheren Lebesalter. Springer Psychotherapie, Wenen/New York

Willi, J. (1986). 'Die Ehe im Alter in Psycho-Ökologischer Sicht’. Zeitschrift für Familiendynamiek, 11 (4)

Willi, J. (1997). Was hält Paare zusammen? Der prozeB dez Zusammenlebens in psychookologischer Sicht. Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Willi, J. (1990). De partnerrelatie: ontstaan, ontwarren en verhelderen van het onbewuste samenspel in de partnerkeuze en het (echt)paarconflict. Donker, Rotterdam

Wind AW, Gussekloo J, Vernooij-Dassen MJFJ, Bouma M, Boomsma LJ, Boukes FS. NHG-Standaard Dementie (tweede herziening). Utrecht: NHG, 2003. Ook te raadplegen via www.nhg.org

WKV. (9 november 2010). Groen! wil mantelzorgpremie verhogen tot 50 euro. Het Nieuwsblad. p.53.

Wolinsky, M.A. (1990). A heart of wisdom. Marital counseling with older and elderly couples. Brunner/Mazel New York

X

X, (1999)‘Het mysterie van het kietelen’. EOS magazine, nr 2, p24

Y

Z

Zarit, S.H. & B.G. Knight (eds.) (1996). Ouderen & psychotherapie. Effectieve interventie in levensloopperspectief. Swets en Zeitlinger, Lisse 1998

(17 juni 2010). Eenzaam en hulpeloos. Het Belang van Limburg. p.18. (auteur niet vermeld)