Dementie

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

Kleinschalig wonen voor ouderen met een Dementie:
Een Begripsverheldering

Inleiding:

In de toekomst zal het aantal mensen met een Dementie verdubbelen. Dit betekent dan ook dat er meer Verzorgingstehuizen, … zullen aanwezig moeten zijn.
Om ieders wens dan te vervullen, is het belangrijk dat die verzorgingstehuizen niet te groot zullen zijn. Grootschalig wonen is namelijk niet verenigbaar met de wensen van ouderen met een Dementie. Kleinschalig wonen daarentegen, dus in een huiselijke omgeving met niet al te veel mensen rondom hen, is wel verenigbaar met hun wensen.

Begripsverheldering:

Kleinschalig wonen kan op verschillende manieren benoemt worden. Toch kunnen we maar van 'Kleinschalig Wonen' spreken als er sprake is van een vast team van personeel die de mensen helpen wanneer het nodig is. Bovendien kunnen de ouderen met een Dementie zelf instaan voor het koken, ze kunnen zelf stappen waarheen ze zelf willen, ze kunnen naar het toilet gaan (zonder het te vragen), ze kunnen zelf bepalen wanneer ze gaan slapen, de inrichting van de woning mogen zij ook zelf kiezen en de bewoners, samen met hun familie, mogen de dagelijkse gang van zaken bepalen. Daarbovenop valt het op dat het personeel niet in uniform rondloopt, wat huishoudelijke sfeer creërt en dit dan ook bevordert. Ook is er een visie dat uitgaat van de behoeften van mensen met dementie en de zorgorganisatie is analoog aan een huishouden. Ten slotte mag de bewoner er blijven tot wanneer hij/zij doodgaat.

Besluit:

Ouderen met Dementie kunnen steeds ergens terecht. Bij 'Kleinschalig Wonen' kunnen zij zich gemakkelijker vesten, aangezien het niet echt een 'ziekenhuis' is, maar eerder een huis met personeel die hen verzorgt wanneer het nodig is.


Omgaan met dementie

Er zijn verschillende soorten van dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer,die vrijwel de bekendste soort is. 'Dementie' betekent letterlijk het 'verliezen van de geest', maar slaat zowel op het verlies van psychische vermogens en op het vervallen van de lichamelijke functies. De begeleiding van personen met dementie gebeurt aan de hand van de HISTORIE-methodiek:

Herkomst: levensloop van de oudere
Inleven: hoe de oudere de situatie beleeft
Stimuleren: gerichte dagbesteding
Tact: aandacht voor de kwetsbaarheid van de dementerende oudere
Ondersteunen: begrip voor de situatie
Respect: recht doen aan de persoon
Improviseren: verschillende situaties, verschillende benaderingen
Eenduidigheid: helder communiceren

Deze methodiek beschrijft een stappenplan voor de omgang met of de begeleiding van dementerende ouderen. Dankzij deze adviezen krijg je een beter beeld op hoe je moet omgaan met dementerende ouderen.