Eenzaamheid

In dit artikel bespreekt men de eenzaamheid bij zowel mannen als vrouwen. In de loop van het artikel word de term ‘eenzaamheid’ extra duidelijk aan de hand van de nieuwe informatie.
Eenzaamheid word onderverdeeld in 2 types, namelijk emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. En dit gebeurt volgens de theorie van Weiss.
De mate waarin een persoon eenzaam is, is afhankelijk van een aantal factoren. Namelijk:

* Aanwezigheid van ziekte en handicaps
* Aanwezigheid van (huwelijks)partner, familieleden en andere relaties
* De persoonlijke capaciteiten

Niet iedereen komt in eenzaamheid terecht, er zijn wel een paar risicogroepen.

* Ernstige eenzaamheid: mensen waarvan de partner minder dan 3jaar overleden is
* Oudere mensen die een sociaaleconomische achterstand hebben
* Mensen op oudere leeftijd geconfronteerd met ernstige/langdurige ziekte of handicap

Voor deze mensen is het belangrijk dat er gewerkt word vanuit hun omgeving om de eenzaamheid tegen te gaan.
Maar er kan ook een oplossing gezocht worden vanuit de persoon zelf. Als dat al niet meer mogelijk is en er sprake is van langdurige eenzaamheid moet er professionele hulp komen.

Er werd ook een onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat zeer veel factoren een invloed hebben en een rol spelen in hoeverre je eenzaam zult voelen.
Het is dus zeer belangrijk dat je in de loop van je leven voldoende sociale contacten legt en die blijft onderhouden.

Voor extra uitleg bij de synthese kan je de PowerPoint raadplegen.