Eindwerken

Hieronder bevinden zich de verzamelde eindwerken die verband houden met ons thema.

 • Blomme, E. (2008). Ervaringen van het zorgteam bij het proces naar kleinschaliger wonen: kwalitatief onderzoek vanuit RVT de Noordhinder te Heist. (Ongepubliceerd). Eindwerk Bachelor in de verpleegkunde, KHBO Campus Brugge (België).
 • Cloet, Evelien. De wilsbekwaamheid bij ouderen met dementie. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.
 • Cnockaert, K. (2006). Familie en dementie binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen voor dementerende ouderen ‘De Maretak’: beleving, noden en verwachtingen na één jaar werking. (ongepubliceerd). Eindwerk Graduaat in de verpleegkunde, KHBO Campus Brugge (België).
 • Craeghs, N., Gielen, T., Vanbuel, S. & Verheyen, k. (2006). De kleinschalige woonvorm: zorg en wonen voor ouderen. (Ongepubliceerd). Eindwerk Graduaat in de Orthopedagogie, KHLim Hasselt (België).
 • De Neve, L.(2010). Kwaliteit van leven bevorderen : aandacht voor eenzaamheid bij ouderen in een WZC. Eindwerken, KHBO
 • Gelein-Vermeulen, K.(2010). Werken aan integratie als remedie tegen sociaal isolement in serviceflats. Eindwerken, KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC), Sociaal Werk
 • Gobbens, R.(2010). Frail elderly: towards an integral approach. Eindwerk master in de Sociale wetenschappen, Universiteit Tilburg.(Nederland)
 • GOW : Gezellig ouder worden met een verstandelijke beperking in het zorgcentrum Maria Ter Engelen, toegepaste psychologie, 2010, vanhee virgini
 • Frieswijk,R.(2004). Frail, but happy : the importance of self-management ability and social comparison for the subjective well-being of elderly persons.(ongepubliceerd). Eindwerk Master in psychologische wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.(Nederland)
 • Hullebusch, C.(1998). Draagkracht en draaglast in de thuiszorg voor hulpbehoevende bejaarden. eindwerk Bachelor in het Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.
 • Nollet, Sharon. (2010). De overgang naar het WZC : Een verhaal van loslaten en integreren. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Sociaal Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.
 • Seynhaeve, Jill. (2002). Dementie en depressie: een moeilijke diagnose: differentieel onderzoek bij 12 depressieve en 12 demente bejaarden. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.
 • Simpelaere, Lies. (2008). Oud worden: een zegen of een zorg?: een benadering vanuit de voorzieningen voor ouderenzorg. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Sociaal Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.
 • Socialevaardigheidstraining bij senioren met een depressie in een psychiatrische setting. Eindwerken Socialevaardigheidstraining bij senioren met een depressie in een psychiatrische setting.
 • Talpe, C. (2010). Surfende ouderen in het WZC : het verbeteren van sociale contacten bij ouderen door het leren versturen van e-mails. Eindwerken, KHBO
 • Van Cutsem, K. (2010). Miskend misbruik : mis(be)handeling van ouderen. Eindwerken, HUB
 • Vanhee, V. (2010). GOW : Gezellig ouder worden met een verstandelijke beperking in het zorgcentrum Maria Ter Engelen. Eindwerken, KATHO, Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC), Toegepaste Psychologie
 • Vangheluwe, Veerle. (2000). Massage invoeren in het was- en verzorgingsmoment bij dementerende ouderen. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor G.O. KATHO IPSOC, Kortrijk.
 • Werken aan kwaliteit in de ouderenzorg: tevredenheidsbevraging in het centrum voor kortverblijf van Sint-Vincentius Eindwerken Ipsoc, 2008 (Eindw.M.A./MW) Ryckeboer, Leen /
 • Werken aan integratie als remedie tegen sociaal isolement in serviceflats.
 • Eenzaamheid bij bewoners in het Woon- en Zorgcentrum Hof ten IJzer
 • Vergeet-mij-nietje: een poging om tegemoet te komen aan de vereenzaming bij 75-plussers in Krottegem (Roeselare)
 • Eenzaamheid bij senioren
 • Verlinde, C. (1995). Systeemdiagnostiek bij (echt)paren: voorstelling van een systeemdiagnotisch instrumentarium en een exploratief onderzoek bij koppels met relatieproblemen: praktijk. Eindwerk TP/GP/AIP KATHO Ipsoc Campus Kortrijk (België)
 • Desitter, M. (2010). Ouderen ontdekken Wii Fit : verkenning van de spelconsole op een acute dienst geriatrie. (Ongepubliceerd) eindwerken bachelor in de ergotherapie. KHBO, Brugge (België).

*Lamle, Nankap E. (2010). Laughter and conflicts : joking relationships and conflict mediation in Nigeria:a case study of Funyallang in Tarokland. (ongepubliceerd) nieuwe reeks van doctoraten in de sociale wetenschappen. KU Leuven, Leuven (België)

 • Van Aelst, J. (2010). Media en ouderen: welke functies vervullen media voor ouderen en hoe gaan ze om met nieuwe vormen van ICT? (ongepubliceerd) eindwerk in faculteit sociale wetenschappen opleiding master in de communicatiewetenschappen. KU Leuven, Leuven
 • Huyghe, M. (2010). Animal assisted therapy bij ouderen : opstarten van het project en meten van het effect van therapie met honden. (ongepubliceerd) eindwerk bachelor in de ergotherapie. KHBO, Brugge
 • Blomme, M., Cooman, J. & Devuyst, K. (2009). Animatie in Serviceflats, meer dan een activiteit. (ongepubliceerd) eindwerk orthopedagogie. Hogeschool-universiteit Brussel. Dilbeek.