Humor

Mijn tekst gaat dus over ouderen en humor.

Een rare combinatie op het eerste zicht. Toch toont de tekst aan dat humor een belangrijke rol kan spelen in het leven van de mensen. Denk maar eens na hoeveel je gebruikt maakt van humor! Dit is ook het geval als je in contact komt met ouderen.
De tekst pleit ervoor dat humor meer gebruikt wordt in de praktijk bij ouderen en gaat dus in op verschillende situaties. Zoals, humor in de thuiszorg, in het rusthuis en in de Palliatieve zorg. Dit zijn 3 verschillende werkvelden waar humor verschillend moet worden toegepast om goed te doen.

In het rusthuis kun je humor vooral plaatsen als vorm van animatieve grondhouding. Animatie is niet louter ‘de mensen amuseren’ en humor is meer dan een techniek om mensen te doen lachen. Humor is een manier van omgaan met mensen, een warmte en verbondenheid. Allemaal zaken die belangrijk kunnen zijn in een rusthuis, maar ook in thuiszorg!
Daarnaast hebben we humor in de Palliatieve zorg. Daar wordt men veel geconfronteerd met ziekte en dood. Dat zijn dan ook onderwerpen waar mensen moeilijk kunnen over praten. Humor kan de aanzet zijn tot het begin van zo’n gesprek en kan zo de mensen helpen de situatie waarin ze zitten makkelijker te dragen.

Dit zijn enkele voorbeelden maar natuurlijk houdt humor nog veel meer in dan dat. Als je er meer wil over te weten komen kun je dat in mijn artikel.