Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid van ouderen houdt verband met het verouderingsproces en met het optreden van comorbiditeit. Beide zijn individueel bepaalde risicofactoren voor het ontstaan van functieverlies. De doelmatigheid eist daarom van de geneeskunde een toenemende differentiatie van zorgpaden voor ouderen. In de triage voor deze zorgpaden kan het begrip frailty naast ‘zorgcomplexiteit’ een belangrijke rol spelen. Deze begrippen kunnen ook helpen om de inhoud van de zorg te verbeteren. In de stap van theorie naar praktijk moet echter nog het een en ander gebeuren.