Lesa

Dit artikel is opgesteld door Werkgroep van huisartsen namens het Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG) en verpleeghuisartsen/sociaal geriaters namens de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters(NVVA). Het gaat over de eerstelijnssamenwerking met als onderwerp dementie. Dementie is een klinisch syndroom, gekenmerkt door geheugenstoornissen en één of meer andere cognitieve stoornissen (afasie, apraxie, agnosie). Als doel hebben ze om een betere zorg te geven voor patiënten met dementie en hun naasten. Om dit te creëren vertrekken ze vanuit een spectrum aan klinische syndromen, veroorzaakt door verschillende hersenziekten.

In dit artikel bespreken ze ook het aantal mensen uit Nederland die lijden aan dementie, bespreken apart per helpende persoon (huisarts, verpleegster,kinesist,…)
hoe ze deze mensen met dementie helpen. Ze leggen ook specifiek uit welke methoden ze gebruiken en hoe ze het aanpakken.
Ook worden er tips gegeven met hoe de begeleiders, huisdokters, verpleegkundigen,… het best samenwerken als team om zo klantgerichter te kunnen werken.
Er wordt ook aandacht besteed aan regionale werkafspraken en dat is ook niet onbelangrijk.
Ze bespreken in het artikel hoe ze dit doen en welke hulp ze aan de naasten ook nog aanbieden.