Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen uit de nabije omgeving van de hulpbehoevende die geen professionele hulp bieden. In de toekomst zal de vraag naar zorg sterk stijgen en het aanbod aan zorg dalen.
Het mantelzorgproces start bij de vraag om hulp, dit kan zowel acuut als sluipend zijn. Bij de hulpvraag wordt er ingesprongen door de mantelzorger. Die helpt dan waar nodig.
Er zijn ook verschillende relatiepatronen, bijvoorbeeld: partner of (schoon)dochter,… elk met hun eigen motieven. Mantelzorg kost tijd, veel energie en geld, maar er zijn ook baten zowel immaterieel als materieel. De afweging van kosten en baten hangt af van de draagkracht, de ziekte en symptomen, de fysieke problemen als gevolgen van het zorgen, de woonomstandigheden en de woonomgeving. Er wordt tevens gezorgd voor ondersteuning voor de mantelzorger zoals thuiszorg, huisarts of geriater, opvangvoorzieningen, tussenvoorzieningen, ziekenhuis, verblijfszorg,…

Getuigenis

link springer

seksueel misbruik