Organisaties

Met deze lijst is het de bedoeling om jullie kennis te laten maken met enkele organisaties, die zich bezig houden met hulpbehoevende ouderen. Op die manier zal je merken dat er een groot aantal organisaties zijn, die zich hierover ontfermen.

A

- Alzheimer Stichting (Nederland)

- AMW Stichting Trajekt ( Algemeen Maatschappelijk werk)

- Anton Pieck Hofje in Haarlem (Anijsstraat 1, 2034 ML Haarlem)

- Bijblijven (een praktisch en nascholingstijdschrift voor de huisarts)

B

- Broes

C

- Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid- Oost Vlaanderen [http://www.caw.be/]

- Contact

D

- Dag- of nachtopvang

- De Dienst Slachtofferhulp [http://www.steunpunt.be/xcms/lang__nl-BE/mid__13801/ModeID__0/EhPageID__458/4965/default.aspx]
[http://www4.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/slachtofferhulp/Pages/default.aspx]

- De zonnebloem, Nederland website

E

- EMGO : Institute for Health and Care Research ) [http://www.emgo.nl/home/]

F

- Foton

G

- Geriater

- GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst

- GGZ

H

- Huisarts

- Huisartsenpraktijk

- Humanitas Praatlijn voor Ouderen (Nederland)

I

J

K

- Kerk

L

- Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LIP - Nederland)

- Landelijk Steunpunt Bestrijding Ouderenmishandeling (LSBO)

- Longitudinal Aging Study Amsterdam

M

- Meander

- Memo

- Mussengang in Groningen (Mussengang 17, 9711 RP Groningen)

N

- Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV - Nederland)

- Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) [http://www.nizw.nl/]

- Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne(NVVA) [http://verenso.artsennet.nl/home.htm]

- Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) [http://nhg.artsennet.nl/home.htm]

O

- Opvangvoorziening

- Orion

P

- Paradox

- Provinciaal Steunpunt Ouderenmis(be)handeling [http://www.provant.be/welzijn/zorg_en_hulp/geweld_en_slachtofferbeleid/ouderenmishandeling/]

Q

R

- RIAGG: Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

- Rijksuniversiteit Groningen http://www.rug.nl/

- Rode kruis website

- Rust –en verzorginstehuis (RVT)

- Rusthuis (RON)

- Rusthuis Infofoon [http://www.zorg-en-gezondheid.be/rusthuisinfofoon.aspx]

S

- Sociaal Huis Pandora [http://www.cawzuidoostvlaanderen.be/jaarverslagshp07.pdf]

- Sophia

- Stichting Korrelatie

- Stichting thuiszorg Midden Limburg

T

- Tandem

- Thuiszorg(organisaties)

- Trimbos-instituut [http://www.trimbos.nl/]

- Tussenvoorzieningen

U

V

- Verblijfszorg ( verpleeg- en verzorgingshuis)

- Verenigingen (sport)

- Vrije universiteit Medisch Centrum (De Boelelaan 1117, 1007 MB Amsterdam)

- Vrijwilligerswerk

W

- Woonzorgcentrum

X

Y

Z

- Ziekenhuis