Ouderen Thuis En In Woonzorgcentrum

Wanneer men het woord ouderen hoort, denkt men vaak aan een rust –en verzorgingstehuis. Maar doen zij dit ook?

In het artikel wordt uitgelegd hoe ouderen tegenover een woonzorgcentrum staan. Het verwachtingspatroon van ouder worden is vast en zeker al veranderd. Vandaag wil men vooral actief en autonoom in het leven staan. Onafhankelijkheid is voor de ouderen ook wel een belangrijk punt. Een overstap naar een woonzorgcentra is zeer ingrijpend. Er is wel degelijk een verschil tussen de thuiswonenden en de bewoners van een woonzorgcentrum. Het zijn niet enkel negatieve punten. Neem nu de huishoudelijke taken. Thuis zijn die een last, in het centrum zijn ze een bron van welbevinden. Succesvol ouder worden is mogelijk door kansen voor selectie, optimalisatie en compensatie.

Wilt u nog wat meer info over welbevinden, functionele performantie en persoonlijke controle bij ouderen thuis en in het woonzorgcentrum, dan kunt u de powerpoint raadplegen.