Relatieproblemen

Psychologische hulpverlening aan ouderen. Psychosociale problematiek

De tekst gaat over relatieproblemen bij ouderen. De meeste ouderen zijn tevreden over hun huwelijk en er is dan maar een kleine 10% die klachten heeft. Dit kan door verschillende oorzaken komen, bijvoorbeeld door ziekte, door kinderen die het huis verlaten, pensioen,… Door deze oorzaken kan de stabiliteit van het huwelijk veranderen. De beide partners kunnen erdoor minder samen dingen doen, elkaar minder affectie geven, de rolpatronen kunnen veranderen waardoor er conflicten komen,…
De meeste ouderen zijn bang om in therapie te gaan voor hun problemen, maar als ze dit dan toch doen moeten ze op hun gemak gesteld worden dat het zeker niet fout is wat ze doen.
De echtpaartherapie volgens Wolinsky verloopt in vier fasen namelijk de taxatiefase, de behandelfase, de oefenfase en afsluitfase.