Tijdschriftartikels

Hieronder worden de gevonden tijdschriftartikels weergegeven met betrekking tot ons thema.

Maandblad Geestelijke volksgezondheid:

Enkele voorbeelden van een artikel uit het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid:
• Abma, T. , Van den Bosh, R. (2009). Dwang in de psychiatrie. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64, 6.
• Bos, D.(2007). Forensische zorgen. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 62, 7/8.

Enkele voorbeelden van een artikel uit het Maandblad Geron:

• Uitgeverij SWP (2010). De mythe van de zelfsturing. Themanummers. Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij , 12, 1
• Uitgeverij SWP (2009). Ouderen en educatie. Themanummers. Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 11, 2

Medical Clinics of North America:

• Stiefel FC, Huyse FJ et al.(2006) Operationalizing Integrated Care on a Clinical Level: the INTERMED Project. In: Huyse, FJ, Stiefel FC ed. Integrated Care For The Complex Medically Ill. Medical Clinics of North America.

• Kathol R, Saravay SM et al.(2006) Epidemiologic Trends of Costs of Fragmentation. In: Huyse, FJ, Stiefel FC ed. Integrated Care For The Complex Medically Ill. Medical Clinics of North America.

Artikels uit het tijdschrift Blikveld:
• Verkaik, R.(2010) Meer plezier voor depressieve mensen met dementie. Tijdschrift voor de sociale sector, 22, 632-638

• Polder, J., Verkevisser, M. (2010) De cliënt echt centraal in de ouderenzorg. Tijdschrift voor de sociale sector, oktober 2010.