Verslag 13-12-2010

Verslag 4: maandag 13-12-2010

1. Samenvatting bijeenkomst:

Aanwezige leden: Tine, Enya, Kaat, Malinka, Jolien, Elisa, Shari, Liza en Charlotte

We hebben overlegd wat er nog moest gebeuren, en bij elkaar kijken wie wat al heeft.
Informeren bij elkaar, hoe iets precies moest gebeuren, en dan nog vragen gesteld aan de docent.

2. Afspraken over de groepsopdracht:

  • Laatse afwerkingen wiki-site: Lay-out, onderverdelingen,…
  • Iedereen vult alle lijsten zo snel mogelijk aan! ( zie voorbeeld)