Verslag (2) 22-11-2010

Verslag 2: maandag 22-11-2010

Definitieve naam project: Hulpbehoevende Ouderen.
Groepsleden: Charlotte, Elisa, Enya, Jolien, Kaat, Kimberly, Kjenta, Liza, Malinka, Shari en Tine.

1. Samenvatting bijeenkomst:

Bij deze bijeenkomst hebben we besproken wat we allemaal tegen de volgende bijeenkomst gaan doen. Iedereen heeft hierbij
dan ook zijn eigen taken meegekregen.
Voor diegene die nog niet wisten hoe bepaalde zaken moesten gebeuren op onze Wiki: er werd uitleg gegeven door de overige
groepsleden.

2. Afspraken over de groepsopdracht, tegen de volgende bijeenkomst (22-11-2010):

  • Pagina 'Wie zijn wij?': iedereen afwerken
  • Pagina 'Artikels': iedereen afwerken
  • Pagina 'Artikel van…': iedereen afwerken + powerpoint bijzetten + synthesetekst 10 regels!
  • Ander opdrachten lezen / maken
  • Lijst moeilijke woorden, organisaties, specialisten, …