Verslag 6-12-2010

Verslag 4: maandag 6-12-2010

1. Samenvatting bijeenkomst:

Aanwezige leden: Tine, Enya, Kaat, Malinka, Jolien, Elisa, Shari, Liza en Charlotte

We hebben overlegd wat er nog moest gebeuren, en bij elkaar kijken wie wat al heeft.
Inforemeren bij elkaar, hoe iets precies moest gebeuren, en dan nog vragen gesteld aan de docent.

2. Afspraken over de groepsopdracht, tegen de volgende bijeenkomst (13-12-2010):

  • alle opdrachten afwerken
  • nadenken over lay-out, kleuren, … van de website