Verzamelwerken

Onder deze categorie kunt u onze gevonden verzamelwerken raadplegen.

 • Schepers, R., & Klazinga, N.S. (1998). Kwaliteit van de zorgverlening. In C.W. Aakster, & J.W. Groothoff (Red.), Leerboek medische sociologie (pp. 271-282). Wolters: Noordhoff
 • Vanden Boer, L., Pauwels, K., Callens, M., Carrette, V.(2006). Het leefsituatieonderzoek Vlaamse ouderen LOVO-2 : rusthuis- en RVT-bewoners - opzet en gegevensverzameling. Ministerie Vlaamse Gemeenschap. Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie - CBGS
 • Steverink N, Lindenberg S, Slaets JPJ. How to understand and improve older people’s selfmanagement of wellbeing. Eur J Ageing 2005;2:235-44.
 • Stapel, Jan en Keukens, Rob. (2009). Zelfzorg en mantelzorg in sociologisch perspectief. Sociologie voor Gezondheidszorg en Verpleegkunde, Deel II, 129-197, DOI: 10.1007/978-90-313-7730-5_7
 • Sociaal kapitaal en eenzaamheid : Het belang van netwerken voor thuiswonende zestigplussers.
 • De aanpak van eenzaamheid. Feiten en misverstanden
 • Eenzaamheid bij bewoners in het Woon- en Zorgcentrum Hof ten Ijzer
 • Lecart, M., Verscheuren, H., Vanduynhoven, E.. (2010) . Pijn & ouderen : Een praktische gids. Leuven: LannooCampus
 • De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid
 • Op tijd eenzaamheid bij ouderen signaleren. Verzorgende signaleert, verpleegkundige maakt verdiepingsverslag.
 • Van Weert, J.C.M., Van Dulmen, A.M. (1999) De implementatie van snoezelen als zorgmodel in de 24-uurszorg. Handboek zorgvernieuwing. Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum
 • Vanlaere, L., Gastmans, C. (2010) Zorg aan zet : ethisch omgaan met ouderen. Leuven: Davidsfonds.